Vår visjon: Via samarbeid, kunnskap og vilje skape fri flyt og helhetlige løsninger!

Lilleland

Våre tjenester

Vi holder orden på dokumentasjon og passiv brannsikkerhet for deg! Enklere for deg, oss og miljøet!

Lilleland har utviklet et eget system som knytter hver utførelse av branntetting, brannisolering/maling og dører til en helt egen QR kode som får sin egen dokumentasjon og kan sees på plantegningen. Du får din helt egen brukerkonto hvor du har mulighet til å se din egen dokumentasjon.

Det som du før ville fått tilsendt analogt får du nå heldigitalt. Enklere for deg, oss og miljøet!

Lilleland AS – Vi kan passiv brannsikring, vår dokumentasjon er nå helt digital!