Vår visjon: Via samarbeid, kunnskap og vilje skape fri flyt og helhetlige løsninger!

Lilleland

Om Lilleland

Velkommen til Lilleland AS

Vi er et kompetansefirma innen brannsikring som bistår private og offentlige byggeiere / forvaltere med Brannteknisk gjennomgang / oppgradering av passiv brannsikring.

Vårt ønske er at du lykkes med brannsikkerheten på ditt bygg! Derfor har vi kontinuerlig fokus på våre produkter og løsninger for å sikre at de tilfredsstiller gjeldende krav.

Lilleland AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.

Kontakt oss