Vår visjon: Via samarbeid, kunnskap og vilje skape fri flyt og helhetlige løsninger!

Lilleland

Våre tjenester

Gi byggeier en merverdi ved å passe på at den passive brannsikringen er utført før du overleverer bygget!

Branntetting

Skap trygghet for din kunde, omfavn brannsikkerheten sammen med oss!

Forhindre røyk og brannspredning ved å branntette der kabler og rør krysser vegger/dekker brannkrav. Ved å bruke Lilleland til å branntette omfavner du brannsikkerheten i ditt bygg!

Brannisolering/maling

Siden stålets evne til å støtte opp en konstruksjon reduseres under en brann, må brannisolering/brannmaling til for å tilfredsstille brannkravet. Skvis inn mer tid til ditt bygg ved å bruke Lilleland til å brann isolere/ brannmale! Knus frykt for overopphetning ved å bruke Lilleland til brannisolere/brannmale i ditt bygg!

Lilleland as – Vi kan Passiv Brannsikring, vår dokumentasjon er nå helt digital!