Vår visjon: Via samarbeid, kunnskap og vilje skape fri flyt og helhetlige løsninger!

Lilleland

Våre tjenester

Pass på å være aktiv ved å ikke glemme den passive brannsikring!

Branntetting

Det er fort gjort at ting går i glemmeboken når man har så mye man må tenke på! Branntetting hindrer spredning av varme og røyk. Ved å bruke Lilleland er du sikker på at du får kvalitet på utført arbeid. Lilleland har tatt i bruk heldigital dokumentasjon ved hjelp av QR kode og egen kundeportal slik at du kan ha kontroll på hvor branntetting har blitt gjort og når det er aktuelt å bestille ny befaring for å sjekke at alt fremdeles er i tipp topp stand i ditt bygg når det gjelder passiv brannsikring!

Brannisolering/maling

Ved å bruke Lilleland er du sikker på at du får kvalitet. Brannisolering/brannmaling hjelper dine stålkonstruksjoner, siden stålets naturlige evne til å støtte opp konstruksjonen svekkes under en brann. Ved hjelp av QR kode og egen kundeportal har du kan ha kontroll på hvor brannisoleringen har blitt gjort. Det er fort gjort at ting går i glemmeboken når man har så mye man må tenke på! Beregn litt ekstra tid i din tidsplan for å sikre din byggeinvestering!