ISO 9001:2015

Vi har akkreditert sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 tilpasset Brannfaglig fellesorganisasjons bransjestandard. Vi har oppnådd høyeste kompetansekategori og er klar til å bistå på deres prosjekter! Ta kontakt for mer info.

We have accredited certification to NS-EN ISO 9001: 2015 adapted Fire Academic common organization industry. We have achieved the highest competence category and are ready to assist on your projects! Please contact us for more info.