Dokumentasjon

Fila kan ikke opprettes.

Passiv brannsikring er en viktig del av den totale brannsikkerheten som ivaretar person- og verdisikring i et bygg, enten bygget er stort eller lite.

For å sikre at den passive brannsikringen er utført i henhold til gjeldende lovverk for ditt bygg er det viktig at dokumentasjonen er sporbar og godkjent!

Dokumentasjonen vil være et viktig arbeidsredskap i arbeidet med vedlikehold av bygget, og ved eventuelle tilsyn fra offentlige myndigheter eller andre som har interesse av hvordan tilstanden på brannsikkerheten er på bygget.

Lilleland AS har i lengre tid jobbet i samarbeid med Pyrodok AS for å få dokumentasjon digitalisert og vi har nå fått til en god og solid løsning som er til nytte for deg som byggeier eller driftsansvarlig for brannsikkerheten på bygget. Systemet er sporbart via en strekkode eller en QR kode der en enkelt kan få opp all informasjon om tettingen inklusiv gjeldende dokumentasjon for produktene som ble benyttet.

Ønsker du å digitalisere din dokumentasjon? Ta kontakt for å få en demonstrasjon på vårt system, så kan vi sammen lage en plan for gjennomføring!

© 2014-